Thông tin Admin

034.64.98.789
trantung20101995@gmail.com

Chức Năng

Hack Like, Tăng Like 200/Lần
Hack Theo Dõi, Kết Bạn 150/Lần
Hack Bình Luận,Comment 5/Lần
Hack Like Fanpage 200/Lần
Hack Share, Share group 200/Lần

Đăng nhập hệ thống










Hướng dẫn

Điều kiện 1: Thiết lập năm sinh sao cho đủ 18+.
Điều kiện 2: Ai có thể theo dõi bạn ? chọn "Mọi người". Thiết lập
Điều kiện 3: Bật cho phép "Tất cả mọi người" có thể bình luận về bài viết của bạn. Thiết lập
Điều kiện 4: Bật thông tin trên trang cá nhân công khai chọn "Mọi người". Thiết lập
Điều kiện 5: Các bài viết phải ở chế độ "Mọi người". Thiết lập
(Thiết lập này chỉ áp dụng cho các bài đăng sau khi thiết lập, các bài đăng trước đó thì phải chỉnh sửa ngay trên bài đăng).

Hack like facebook, auto like facebook

hack sub facebook ,tăng like fb, hack comments bài viết, hack like, auto tăng theo dõi miễn phí

sitemap.xml