Thông tin Admin

0164.64.98.789
trantung20101995@gmail.com

Chức Năng

Hack Like, Tăng Like 120/Lần
Hack Theo Dõi, Kết Bạn 80/Lần
Hack Bình Luận,Comment 5/Lần
Hack Like Fanpage 120/Lần
Hack Share, Share group 80/Lần

Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản facebook ( tuyệt đối an toàn )


Hướng dẫn

TÓM TẮT: Chúng tôi xin cam kết là không bao giờ lưu thông tin đăng nhập (tài khoản và mật khẩu) của khách hàng dưới bất cứ hình thức nào, Luôn luôn bảo mật tuyệt đối thông tin đăng nhập mà khách hàng đã sử dụng để lấy token trên hệ thống của chúng tôi !
Điều kiện 1: Thiết lập năm sinh sao cho đủ 18+.
Điều kiện 2: Ai có thể theo dõi bạn ? chọn "Mọi người". Thiết lập
Điều kiện 3: Bật cho phép "Tất cả mọi người" có thể bình luận về bài viết của bạn. Thiết lập
Điều kiện 4: Bật thông tin trên trang cá nhân công khai chọn "Mọi người". Thiết lập
Điều kiện 5: Các bài viết phải ở chế độ "Mọi người". Thiết lập
(Thiết lập này chỉ áp dụng cho các bài đăng sau khi thiết lập, các bài đăng trước đó thì phải chỉnh sửa ngay trên bài đăng).

Hack like facebook, auto like facebook

hack sub facebook ,tăng like fb, hack comments bài viết, hack like, auto tăng theo dõi miễn phí

sitemap.xml